RACCORD LAITON OU BROZE
STOK 1/2-3/4 ET 1

RACCORD UNION F-F